Dây điện ô tô, xe máy

Dây điện ô tô, xe máy

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Đồng se ủ mềm cấp 5,6 Số lõi: 1 Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2 Chiều dày cách điện: Thường (AV), mỏng (AVS), cực mỏng (AVSS). Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 700C, 1050C Màu sắc: theo yêu cầu ỨNG DỤNG: Dùng trong các mạch điện […]

Read More