• Sứ mệnh: Sản xuất và cung ứng sản phẩm dây cáp điện chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm điện.
  • Tầm nhìn:  đến năm 2020 trở thành một trong những đơn vị sản xuất dây cáp điện hàng đầu cả nước, tiến đến toàn khu vực vao năm 2015.