Dây mềm tròn CVmt 300/500V

Dây mềm tròn CVmt 300/500V

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Đồng se ủ mềm cấp 5 Số lõi: 2,3,4 Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 6 mm2 Điện áp danh định: 300/500V Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 700C Màu sắc: đen, ghi hoặc theo yêu cầu ỨNG DỤNG:  Dây điện mềm tròn CVmt dùng cho hệ thống […]

Read More
Dây đơn mềm CVm 450/750V

Dây đơn mềm CVm 450/750V

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Đồng se ủ mềm cấp 5 Số lõi: 1 Mặt cắt danh định: từ 1,5 mm2 đến 300 mm2 Điện áp danh định: 450/750V Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 700C Màu sắc: theo yêu cầu ỨNG DỤNG: Dây đơn mềm CVm 450/750V  dùng cho các thiết bị điện trong […]

Read More
Dây đôi mềm Oval CVmo 300/500V

Dây đôi mềm Oval CVmo 300/500V

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Đồng se ủ mềm cấp 5 Số lõi: 2 Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 6 mm2 Điện áp danh định: 300/500V Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 700C Màu sắc: vàng, đỏ hoặc theo yêu cầu ỨNG DỤNG:  Dây điện mềm hình Oval CVmo dùng cho thiết […]

Read More