Cáp ngầm CXV/DSTA 0.6/1kV

Cáp ngầm CXV/DSTA 0.6/1kV

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Đồng bện tròn cấp 2 Số lõi: 2,3,4 Mặt cắt danh định: từ 2.5 mm2 đến 300 mm2 Điện áp danh định:0.6/1kV Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 900C Màu sắc: đen, ghi hoặc theo yêu cầu ỨNG DỤNG: Cáp  ngầm CXV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân […]

Read More
Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC 0.6/1kV

Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC 0.6/1kV

TỔNG QUAN Ruột dẫn: Nhôm bện tròn cấp 2 Số lõi: 2,3,4 Mặt cắt danh định: từ 16 mm2 đến 300 mm2 Điện áp danh định:0.6/1kV Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 900C Màu sắc: đen ỨNG DỤNG: Cáp  nhôm vặn xoắn LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp […]

Read More